2019. gada Jūlija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

0
20030607- Jûrmala,Latvija. Zilais karogs plîvo Bulduru pludmalç. Zilais karogs ir pludmales tîrîbas un droðîbas apliecinâjums un kas parâda, ka pludmale atbilst Eiropas Zilâ karoga kustîbas noteiktajiem vides standartiem. Foto: Boriss Koïesòikovs/AFI/Elita

Veselības inspekcija informē, ka pēc 8. un 9. jūlijā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm, ir ieteikts nepeldēties Jūrmalas peldvietā „Vaivari” paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ. Pārējās 56 oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts.

Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lvsadaļā Vides veselība – Peldūdens – Peldūdens monitorings. Turpat, visas sezonas garumā, būs pieejami to neoficiālo peldvietu apsekošanas rezultāti, par kurām inspekcija saņems analīžu rezultātus. Neoficiālo peldvietu analīzes tiek veiktas pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas.          

Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas 5. un 6. augustā.