Augustā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 11,3 % lielāks nekā pērn

0

2018. gada augustā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,55 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 11,3 % vairāk nekā 2017. gada augustā, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 7,8 % un importa vērtība – par 14,0 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Augustā Latvija eksportēja preces 1,08 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,47 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2017. gada augustu ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 43,6 % līdz 42,3 %.

Šī gada pirmajos astoņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 18,05 miljardus eiro – par 1,61 miljardu eiro jeb 9,8 % vairāk nekā 2017. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 8,0 miljardus eiro (palielinājums par 687,6 milj. eiro jeb 9,4 %), bet importa – 10,05 miljardus eiro (pieaugums par 924,4 milj. eiro jeb 10,1 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)pastedGraphic.png

Dati par 2017. gadu un 2018. gada februāri un maiju precizēti

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2018. gada augustā salīdzinājumā ar 2017. gada augustu eksporta vērtība bija par 8,0 % un importa par 14,4 % lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 2,9 % un importa par 1,8 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2018. gada augustā, salīdzinot ar 2017. gada augustu:

  • koka un tā izstrādājumu eksports lielāks par 48,2 milj. eiro jeb 30,9 %,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports lielāks par 15,6 milj. eiro jeb 30,0 %,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports lielāks par 12,8 milj. eiro jeb 6,6 %,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 12,5 milj. eiro jeb 14,2 %,
  • augu valsts produktu eksports mazāks par 7,7 milj. eiro jeb 12,6 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2018. gada augustā, salīdzinot ar 2017. gada augustu:

  • minerālproduktu imports lielāks par 108,0 milj. eiro jeb 80,3 %,
  • parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 23,8 milj. eiro jeb 25,9 %,
  • koka un tā izstrādājumu imports lielāks par 11,3 milj. eiro jeb 29,3 %,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports lielāks par 10,3 milj. eiro jeb 7,2 %,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 6,5 milj. eiro jeb 5,2 %.

Augustā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (15,3 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,9 %), Zviedrija (8,0 %) un Vācija (7,2 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,9 % no importa kopapjoma), Vācija (8,6 %), Polija (8,5 %) un Igaunija (6,9 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā augustā veidoja 9,4 %, bet importā – 12,3 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2018. gada augustā
(faktiskajās cenās)

  Eksports Imports
  milj. eiro % no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. augustu milj. eiro % no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. augustu
Pavisam 1 078,3 100 7,8 1 473,3 100 14,0
Eiropas Savienības valstis 762,4 70,7 12,5 1 016,7 69,0 4,7
eirozonas valstis 504,0 46,7 10,1 746,2 50,6 3,0
NVS valstis 139,1 12,9 -2,8 226,7 15,4 76,6
pārējās valstis 176,8 16,4 -1,6 229,9 15,6 19,4

Koka un tā izstrādājumu, kokogles eksporta kāpumu 2018. gada augustā salīdzinājumā ar 2017. gada augustu ietekmēja apaļkoku eksporta pieaugums par 17,1 milj. eiro jeb 2,3 reizes. Savukārt farmācijas produktu eksports samazinājās, sarūkot medikamentu eksportam par 5,0 milj. eiro jeb 17,0 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2018. gada augustā
(faktiskajās cenās)

  Tūkst. eiro % no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret
2017. g. augustu 2018. g. jūliju iepriekšējo 12 mēnešu vidējo
Pavisam 1 078 347 100 7,8 13,5 6,8
koks un tā izstrādājumi, kokogle 204 346 18,9 30,9 8,8 18,3
elektroierīces un elektroiekārtas 106 300 9,9 -0,9 11,6 5,0
mehānismi un mehāniskās ierīces 101 221 9,4 15,6 37,4 26,7
alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni 63 747 5,9 7,6 29,8 21,8
sauszemes transporta līdzekļi, to daļas 54 368 5,0 7,8 -4,2 -5,0
dzelzs un tērauds 41 363 3,8 21,8 -6,5 3,8
minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti 40 929 3,8 -0,1 -2,3 -1,6
dzelzs un tērauda izstrādājumi 35 872 3,3 1,0 16,7 8,4
mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas 31 477 2,9 -7,0 15,9 6,0
farmācijas produkti 27 741 2,6 -13,6 -9,7 -22,6

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa palielināšanos 2018. gada augustā salīdzinājumā ar 2017. gada augustu ietekmēja dabasgāzes importa pieaugums par 66,5 milj. eiro jeb 2,5 reizes. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja vieglo automašīnu importa kritums par 24,4 milj. eiro jeb 49,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2018. gada augustā
(faktiskajās cenās)

  Tūkst. eiro % no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret
2017. g. augustu 2018. g. jūliju iepriekšējo 12 mēnešu vidējo
Pavisam 1 473 287 100 14,0 8,7 19,6
minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti 235 759 16,0 81,9 2,1 reizi 2,3 reizes
mehānismi un mehāniskās ierīces 147 006 10,0 -0,7 -20,9 -0,2
elektroierīces un elektroiekārtas 131 949 9,0 0,8 4,5 2,2
sauszemes transporta līdzekļi, to daļas 77 516 5,3 -20,0 -26,9 -28,5
gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas 65 131 4,4 47,7 0,1 2,7 reizes
alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni 65 076 4,4 5,1 -2,9 30,3
dzelzs un tērauds 56 416 3,8 53,1 11,0 13,7
plastmasas un to izstrādājumi 54 513 3,7 1,6 1,0 5,5
farmācijas produkti 52 097 3,5 6,5 4,9 3,5
koks un tā izstrādājumi, kokogle 49 648 3,4 29,5 3,4 13,3

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.