BVKB informēs par būvniecības ieceres e-saskaņošanas ieviešanu

0

Šodien Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) notiks preses konference par Būvniecības informācijas sistēmas “www.bis.gov.lv” jauno funkcionalitāti – būvniecības ieceres e-saskaņošanu.

Preses konference notiks plkst.13 BVKB Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 157, 3. stāvā, 329. telpā.

Preses konferencē piedalīsies ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V), BVKB direktore Svetlana Mjakuškina un Cēsu novada būvvaldes vadītāja Gunita Hjortenberga.

No 1.jūlija Latvijā ieviests jauns digitāls rīks būvniecības nozares dalībniekiem – būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošana.

Valdība 26.jūnijā apstiprināja grozījumus Būvniecības informācijas sistēmas noteikumos, lai veicinātu pāreju uz elektronisku būvniecības procesa realizāciju, tostarp nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu, lēmumu pieņemšanu un saskaņojumu veikšanu būvniecības informācijas sistēmā.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālo atbalstu Būvniecības valsts kontroles birojs kā Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir sācis īstenot Būvniecības informācijas sistēmas attīstības projektu, kura ietvaros plānots izstrādāt un ieviest e-saskaņošanas funkcionalitāti Būvniecības informācijas sistēmā, kas nodrošinās iespēju īstenot visas nepieciešamās darbības vienuviet, sākot ar ieceres iesniegšanu līdz būvatļaujas saņemšanai.

Lai nodrošinātu e-saskaņošanas iespējamību un nodrošinātu personām, neatkarīgi no atrašanās vietas, garantēti īstenot savas tiesības bez papildu administratīvā sloga sev ērtā, ātrā un efektīvā veidā saņemt valsts nodrošinātos elektroniskos pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmš, kā arī, lai nodrošinātu atdevi no informācijas komunikācijas tehnoloģiju un e-pārvaldes attīstībā ieguldītajiem līdzekļiem un veicinātu tālāku uz iedzīvotājiem vērstu e-pārvaldes attīstību, nepieciešams atbilstošs tiesiskais regulējums.

Esošais būvniecības jomas regulējums attiecībā uz dokumentu parakstīšanu liedza izmantot visu pieejamo Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti, bet tas savukārt mazina tās efektivitāti un prasa no būvniecības administratīvā procesā iesaistītajām personām papildu resursus.

Valdības noteikumi paredz, ka Būvniecības informācijas sistēmā strukturētus datus un citas darbības Būvniecības informācijas sistēmas lietotājs var parakstīt ar elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku. Būvniecības informācijas sistēmā jau šobrīd, ņemot vērā līdzšinējo regulējumu, ir iestrādāta atbilstoša funkcionalitāte, kas var veicināt visas sistēmas labāku izmantojamību, ja tiks noteikts, ka to var izmantot arī citas personas, piemēram, tehnisko noteikumu izdevēji varēs sistēmas ietvaros veikt atzīmes par būvniecības ieceres saskaņošanu vai noraidīšanu. Būvniecības informācijas sistēma jau šobrīd nodrošina to, ka ierakstu sistēmā nevar izmainīt, kā arī tiek atbilstošā un drošā veidā fiksētas visas izmaiņas Būvniecības informācijas sistēmā. Tas nodrošina to, ka pēc pirmā pieprasījuma var identificēt, kādas darbības un kurā laikā ir veicis Būvniecības informācijas sistēmas lietotājs.

Lai nodrošinātu, ka Būvniecības informācijas sistēmā esošus datus (piemēram, datnes, strukturētos datus) pēc nepieciešamības var lietot arī ārpus Būvniecības informācijas sistēmas, paredzēts, ka datus no Būvniecības informācijas sistēmas var izgūt ar Būvniecības valsts kontroles birojam piederošu kvalificētu elektronisko zīmogu. Proti, primāri visa datu aprite būvniecības procesa ietvaros notiek Būvniecības informācijas sistēmā, bet minētajā kārtībā iespējama arī datu izguve no Būvniecības informācijas sistēmas. Tas mazina administratīvo slogu visiem būvniecības procesā iesaistītajiem.

Noteikumi arī nosaka Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamā elektroniskās parakstīšanas rīku ietvaru. Šāda rīka izmantojamība būvniecības procesā jau ir noteikta ar Būvniecības likumu. Vienlaikus noteikumi skaidri nosaka, ka būvniecības ieceres iesniegumus un citus pieprasījumus būvniecības procesa ietvaros Būvniecības informācijas sistēmā aizpilda strukturētu datu veidā, bet nepieciešamo būvniecības dokumentus, to pielikumus, kā arī informāciju, kas iegūta no valsts informācijas sistēmām, pievieno datu veidā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Būvniecības informācijas sistēmas jaunās funkcionalitātes – būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanas – lietošanā jau apmācīti 230 darbinieki no 86 Latvijas būvvaldēm, kuri būs gatavi sākot ar 1.jūliju strādāt digitālajā vidē, izsniedzot e-būvatļaujas.

Lai veiksmīgi ieviestu būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanu, līdzās Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātes “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana” izstrādei notika arī sistēmas lietotāju mācības un citi informatīvi pasākumi. Būvvalžu un iestāžu, kuras veic būvvalžu funkcijas, apmācības notika no 15.maija līdz 12.jūnijam.