Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts saņēmis Eiropas Komisijas neatkarīgā eksperta JASPERS IQR pozitīvu atzinumu

0

Eiropas Komisijas (EK) tehniskās palīdzības neatkarīgie eksperti (JASPERS Independent Quality Review) snieguši pozitīvu atzinumu par VAS “Latvijas dzelzceļš” projektu  “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”.

Saņemot pozitīvu atzinumu no neatkarīgiem ekspertiem, projekta dokumentācija tiks iesniegta gala lēmuma pieņemšanai Eiropas Komisijā par projekta apstiprināšanu. Pēc pozitīva EK lēmuma saņemšanas tiks parakstīts līgums ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu. 

Projekta pirmais posms tiks īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu 347 miljonu eiro apmērā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1.specifiska atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti”, 6.2.1.1. pasākuma “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” ietvaros.

2018. gada rudenī noslēdzās iepirkums par pirmā posma projektēšanu un būvniecību. Iepirkuma 1. (kvalifikācijas) kārtā tika saņemti četri pieteikumi. Ņemot vērā īstenojamā projekta sarežģītību, turpinās piedāvājumu izvērtēšana. Dzelzceļa elektrifikācijas pirmā posma kopējās izmaksas plānotas 441 milj. eiro apmērā.

Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts ir būtisks gan transporta un loģistikas nozarei,  gan visas Latvijas tautsaimniecības globālajai konkurētspējai, turklāt tas sniegs būtisku ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā. Kopumā dzelzceļa tīkla elektrifikācijas programmu  iecerēts realizēt vairākos posmos: 

– 1.posms: Daugavpils – Krustpils; Rēzekne – Krustpils – Rīga; 

– 2.posms: Krustpils – Ventspils; 

– 3.posms:  esošā elektrificētā dzelzceļa tīkla rekonstrukcija.