EK pārstāvji vizītē Latvijā vērtēs deinstitucionalizācijas un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ieviešanu Latvijā

0

Divu dienu darba vizītē šodien un 9.novembrī Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji vērtēs deinstitucionalizācijas un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ieviešanu Latvijā, aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecībā Latvijā.

Vizītes laikā EK tiksies ar Eiropas Savienības (ES) fondus pārvaldošajām ministrijām un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, runās par sasniegtajiem rezultātiem un nākotnē plānotajām aktivitātēm šajā jomā. Tāpat EK iepazīsies ar labās prakses piemēriem.

9.novembrī EK, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji dosies izbraukumā uz Siguldu un Jelgavu. Siguldā iecerēts klātienē iepazīties ar biedrības “Cerību spārni” sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un viesoties sociālajā uzņēmuma, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti “Visi var!”. Savukārt Jelgavā notiks tikšanās ar Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna “Atver sirdi Zemgalē” vadītājiem, kā arī apmeklēts dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, grupu māja un dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Ar ES struktūrfondu atbalstu, 2015.gada nogalē Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas process, norādīja pārstāvniecībā. Tas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmas izveidi valstī, lai nodrošinātu, ka bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, var augt ģimeniskā vidē, un bērni ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, spēj dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta nodaļas vadītāja Mjuriela Gina skaidroja, ka viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem ir veltīts bērnu aprūpei un atbalstam bērniem. Pīlārs arī atbalsta tiesības uz pieejamiem un kvalitatīviem ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem, jo īpaši mājaprūpi un sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. “Tikai ar kopīgiem centieniem gan no valsts valdību puses, gan no pašvaldībām un sabiedrības kopumā mēs varam nodrošināt cienīgu dzīvi ārpus institūcijām personām ar īpašām vajadzībām un bērniem – dzīvi ģimenes vidē, ” uzsvēra Gina.

EK īpaši norāda uz pašvaldību būtisko lomu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā un deinstitucionalizācijas procesa sekmīgā īstenošanā. Mērķtiecīgs pašvaldību darbs un ieguldījums ir atslēga veiksmīgai deinstitucionalizācijas norisei valstī, sacīja pārstāvniecībā.

Deinstitucionalizācijas process Latvijā šobrīd balstās uz ES struktūrfondu ieguldījumiem, un tā atbalstam līdz 2023. gada beigām kopumā atvēlēts aptuveni 91 miljonu eiro liels finansējums no ES, no kura 15% ir nacionālais līdzfinansējums. Šis finansējums ietver gan pakalpojumu sniegšanas, gan nepieciešamās infrastruktūras izveides izmaksas.