Iepazīstinās ar valdības apstiprinātajiem bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumiem

0

Šodien Civilās aviācijas aģentūra (CAA) rīko preses konferenci saistībā ar otrdien Ministru kabinetā apstiprinātajiem noteikumiem par kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi.

Preses konference notiks plkst.10 AB Dambī pie Latvijas karoga.

Preses konferences laikā plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiks informēti par līdzšinējo situāciju bezpilota gaisa kuģu lietošanā, jaunu Ministru Kabineta noteikumu ieviešanas nepieciešamību, noteikumu būtību un būtiskākajām izmaiņām bezpilota gaisa kuģu lietošanā, bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotu eksāmeniem.

Preses konferences laikā CAA Bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vecākais inspektors Ilmārs Ozols veiks bezpilota gaisa kuģu lidojuma demonstrāciju pilsētvidē.

Preses konferencē piedalīsies CAA direktors Māris Gorodcovs, CAA Bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vadītāja Anete Skuja un Latvijas Tālvadības gaisa kuģu asociācijas valdes loceklis Māris Krievs.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka noteikumu mērķis ir sekmēt bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošumu un drošību, balstoties uz spēkā esošā tiesiskā regulējuma piemērošanas praksi, vienlaikus ņemot vērā jau pieņemtā Eiropas Savienības (ES) līmeņa vienotā tiesiskā regulējuma aspektus.

MK apstiprinātie noteikumi paredz, ka turpmāk par tālvadības pilotu varēs kļūt no 16 gadiem, izņemot lidojumus paaugstināta riska apstākļos, kurus varēs veikt no 18 gadu vecuma. Paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumiem būs jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras (CAA) ilgtermiņa atļauja. Lai to saņemtu, tālvadības pilotam (no 18 gadu vecuma) būs jānokārto teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, jāveic lidojuma risku novērtējums un lidojumu uzskaite. Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi CAA veiks bez maksas.

Jaunā kārtība regulē arī droša attāluma ievērošanu, diferencējot to saistībā ar bezpilota gaisa kuģa masu un ātrumu. Saņemot CAA atļauju, varēs veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus arī publiska pasākuma tuvumā. Vienlaikus tiks atviegloti nosacījumi lidojumiem infrastruktūras objektu tuvumā vai virs tiem. Tāpat iecerēts ieviest informatīvo zīmi par aizliegumu veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus. MK noteikumos ir atsevišķi definēti valsts un militārie bezpilota gaisa kuģi.

Noteikumi ir papildināts ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālajiem atbildības limitiem. Turpmāk tā tiks attiecināta uz bezpilota gaisa kuģiem, kuru kopējā pacelšanās masa ir no 250 gramiem, ja tiek veikti paaugstināta riska lidojumi. Savukārt bezpilota gaisa kuģiem, kuru pacelšanās masa ir virs 1,5 kilogramiem, neatkarīgi no lidojuma riska pakāpes, būs nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Otrdien valdībā apstiprinātie noteikumi par kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi, stāsies spēkā pēc to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, tāpēc lidojumiem, kas paredzēti tuvākajā laikā, vēl var pieteikt atļaujas pēc šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem.

Ievērojot, ka iepazīšanās ar jaunajiem noteikumiem un eksāmena nokārtošana var prasīt laiku, personas, kurām nepieciešams veikt lidojumus augustā vai septembrī, CAA aicina laikus iesniegt pieteikumu lidojuma atļaujas saņemšanai saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem MK noteikumiem. Izsniegtās atļaujas būs spēkā arī pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās.