Ilgtspējīgas attīstības komisija aicina VARAM uzlabot bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

0

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija ceturtdien, 14.martā, vērsās pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), aicinot līdz 29.aprīlim sagatavot iespējamo pasākumu plānu un tam nepieciešamās likumdošanas izmaiņas, kas uzlabotu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un novērstu motivāciju izmantot Latviju kā vietu importēto bīstamo atkritumu glabāšanai.

Iepazīstoties ar situāciju bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā, rodas bažas par apjomīgo bīstamo atkritumu importu Latvijas teritorijā, kuri netiek atbilstoši apsaimniekoti, sacīja Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre Inese Ikstena. 

“Komisija aicina Vides aizsardzības ministriju kā atbildīgo institūciju sagatavot pasākumu plānu, lai nodrošinātu tādu atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas novērstu motivāciju importēt bīstamos atkritumus Latvijas teritorijā, kā arī nodrošinātu, ka valstī neuzkrājas neatbilstoši apsaimniekoti vai pat neapsaimniekoti bīstamie atkritumi, kas rada potenciālu risku cilvēku dzīvībai, veselībai un videi,” uzsvēra I.Ikstena.

Lēmumu vērsties pie VARAM, aicinot to sagatavot iespējamo pasākumu plānu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai, Ilgtspējīgas attīstības komisija pieņēma 13.marta sēdē, kurā diskutēja par to apsaimniekošanas un uzglabāšanas problemātiku Latvijā.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, bīstamie atkritumi ir tādi atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus. Latvijā par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un koordinēšanu ir atbildīga valsts.