Jaunā Norvēģijas finanšu instrumenta programmā veicinās sociālo dialogu starp darba devējiem, darbiniekiem un valsts iestādēm

0

Jaunā Norvēģijas finanšu instrumenta programmā, kas Latvijā sāksies šodien, veicinās sociālo dialogu starp darba devējiem, darbiniekiem un valsts iestādēm, aģentūrai LETA pavēstīja programmas pārstāvji.

Programmas “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” galvenās prioritāšu jomas būs vienlīdzīgāks, godīgāks un produktīvāks darba tirgus. Programma atbalstīs sadarbību starp darba devējiem, darbiniekiem un valsts iestādēm, veicinot godīgus un pienācīgus darba apstākļus, darba vietu radīšanu, iekļaujošu izaugsmi un konkurētspēju.

Programmas pārstāvji atzīmēja, ka pēdējās desmitgades laikā ekonomiskās un finanšu krīzes sekas daudzās valstīs ir paātrinājušas izmaiņas darba tirgū. Bezdarba palielināšanās, elastīgu nodarbinātības veidu izplatība, darbaspēka samazināšanās publiskajā sektorā, arodbiedrību blīvuma un koplīgumu samazināšanās ir tikai daži tendenču piemēri. Savukārt valstis ar spēcīgām sociālā dialoga tradīcijām un godīgu un pienācīgu darba apstākļu sistemātisku attīstību, kā Norvēģija, ir konkurētspējīgākas, un tām ir spēcīgāka ekonomika. Programmas mērķis ir palielināt sociālo dialogu, izveidot pienācīgu nodarbinātības praksi sadarbībā ar Norvēģijas partneriem, kā arī atbalstīt valsts struktūras, risinot problēmas darba tirgū.

Norvēģijas finanšu instrumentu programma “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” noritēs Latvijā un 12 citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Programmas budžets ir 500 000 eiro.

“Programma “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” centīsies arī stimulēt un attīstīt ilgtermiņa sadarbību starp Norvēģiju un saņēmējvalstīm, kuru skaitā ietilpst Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Kipra un Ungārija tiks pievienotas, līdzko ar šīm valstīm tiks parakstīti attiecīgie līgumi,” sacīja “Innovation Norway” programmas direktore Trīne Bergrēna.

Latvijā īstenotā programma “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” ir paredzēta darba devēju organizācijām, arodbiedrībām un citām organizācijām, valsts iestādēm un institūcijām, kuru pilnvarās ietilpst pienācīga darba veicināšana vai trīspusējs dialogs. Cita veida organizācijas, piemēram, biznesa apvienības, nevalstiskās organizācijas, izglītības un pētniecības iestādes, kas strādā ar sociālā dialoga un pienācīga darba jautājumiem, var tikt iesaistītas programmā kā projekta partneri.

Pretendentiem, kas vēlas iegūt finansējumu, projekti jāfokusē uz sociālā dialoga uzlabošanu, piemēram, sociālo partneru stiprināšanu, izmantojot kapacitātes veicināšanas pasākumus vai palielinot izpratni par pienācīgiem darba apstākļiem, nedeklarētu nodarbinātību, nediskrimināciju vai veselību un drošību.

Programma “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” tiek finansēta, izmantojot Norvēģijas finanšu instrumentus, un to īsteno “Innovation Norway”.