Lai uzturētos Taizemē, Latvijas diplomātisko pasu turētājiem turpmāk nebūs nepieciešama vīza

0

Lai uzturētos Taizemē, Latvijas diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem turpmāk nebūs nepieciešama vīza, liecina valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ārlietu ministrijas (ĀM) noteikumu projekts.

Tajā norādīts, ka Latvijai pēc pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) ir saistoša Padomes regula, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas. Taizeme ir to valstu sarakstā, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir nepieciešama vīza.

Tomēr ES dalībvalstīm ir tiesības noteikt atbrīvojumu no vīzas prasības diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem. Ar Ministru kabineta noteikumiem, pieņemot un apstiprinot Latvijas un Taizemes valdību līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem projektu, tiks noteikta bezvīzu ieceļošanas, izceļošanas, uzturēšanās un tranzīta kārtība abu pušu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem.

Diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētāji bez vīzas varēs uzturēties otras puses teritorijā nepārsniedzot 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā no ieceļošanas datuma.

ĀM norāda, ka līguma noslēgšana atvieglos komunikācijas iespējas un sadarbību starp abu valstu diplomātiskajiem resoriem, kā arī sekmēs Latvijas un Taizemes divpusējo attiecību tālāku attīstību, kuras šobrīd var raksturot kā pozitīvas un konstruktīvas. Abu valstu divpusējām attiecībām ir potenciāls attīstīties nākotnē, īpaši tādās jomās kā ekonomika un tūrisms.

Līguma parakstīšana tiek plānota ĀM valsts sekretāra Andreja Pildegoviča vizītes Taizemē laikā 13.jūnijā.