Lekcija “ES tiesību ieviešana un metodoloģija”

0

Zemkopības ministrijā notiek Tieslietu ministrijas rīkota lekcija “ES tiesību ieviešana un metodoloģija”