LVM IZSLUDINA KONKURSU PAR MEŽA STĀDĪŠANAS, JAUNAUDŽU KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

0

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu valsts mežu apsaimniekošanu, AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) izsludina atklātu konkursu “Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. – 2023. gadā”, id. Nr. AS LVM MS MK_2018_310_Ak.

Potenciālo sadarbības partneru sanāksmes, kurās informē par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), LVM rīko:

  • 2018. gada 12. septembrī plkst. 11.00 LVM administrācijas birojā (Vaiņodes iela 1, Rīga);
  • 2018. gada 14. septembrī plkst. 11.00 Dienvidkurzemes reģiona klientu centrā (“Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456);
  • 2018. gada 17. septembrī plkst. 11.00 Vidusdaugavas reģiona klientu centrā (Blaumaņa iela 3, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113);
  • 2018. gada 17. septembrī plkst. 11.00 LVM Austrumvidzemes reģiona klientu centrā (“Mežsaimniecība”, Silva 18, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads);
  • 2018. gada 18. septembrī plkst. 11.00 Dienvidlatgales reģiona klientu centrā (Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316);
  • 2018. gada 18. septembrī plkst. 11.00     Rietumvidzemes reģiona klientu centrā (Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219);
  • 2018. gada 20. septembrī plkst. 11.00 Ziemeļkurzemes reģiona klientu centrā (Parka iela 1, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270);
  • 2018. gada 21. septembrī plkst. 11.00     Zemgales reģiona klientu centrā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007);
  • 2018. gada 25. septembrī plkst. 11.00 Ziemeļlatgales reģiona klientu centrā (“Mežrozes”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604)

Piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018. gada 4. oktobrim plkst. 12.00.

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā “Atvēršana”.

Kontaktpersonas: LVM meža atjaunošanas un kopšanas vadītāja Dace Ozola, tālrunis 29332080, e-pasta adrese: d.ozola@lvm.lv, LVM iepirkumu un līgumu vadītāja Arnita Melnace, tālrunis 26387342, e-pasta adrese: a.melnace@lvm.lv.

Konkursa nolikums pieejams EIS tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.