No šodienas bankām būs jānodrošina FKTK ar plašāku datu apjomu par finanšu noziegumu risku pārvaldīšanu

0

Šodien stājas spēkā jauni Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi, kas nodrošinās plašāku datu saņemšanu no bankām par finanšu noziegumu risku pārvaldīšanu, aģentūru LETA informēja komisijā.

Šodien stājas spēkā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”.

Jaunajos noteikumos pilnveidots un paplašināts FKTK sniedzamās informācijas apjoms, izstrādājot jaunas pārskata veidlapas, kuras iesniedzot FKTK iegūs datus par kredītiestādes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojumu, maksājumu apgrozījuma apmēru sadalījumā pa klientu reģistrācijas valstīm, kā arī klientu darījumu raksturojumu pa valstīm u.c. datus.

Tādējādi kredītiestādes, sniedzot informāciju FKTK pārskata veidā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas stratēģijā noteiktajiem robežlielumiem un faktiskajiem rādītājiem pārskata periodā, nodrošinās FKTK ar informāciju, kura ir izmantojama kredītiestāžu uzraudzības un finanšu un kapitāla tirgus sektora sekmīgas darbības nodrošināšanā.

Jaunajos noteikumos izvirzītās prasības vienādi attieksies uz ikvienu kredītiestādi – individuāli un konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, nodrošinot konsolidācijas grupā vai apakšgrupā, kā arī ikvienā meitas sabiedrībā šo noteikumu prasībām atbilstošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanu.