Novembra sākumā notiks kursi par meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanu

0

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) šā gada 8. un 9. novembrī Ozolniekos rīkos mācības visiem interesentiem par meliorācijas projektu īstenošanu un organizēšanu zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās. Mācības notiks Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros ar klausītāju līdzfinansējumu, kas būs 40-45 eiro robežās, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un atkarīgs no klausītāju skaita grupā.

Mācības sniegs papildu zināšanas par meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un labošanu. To laikā klausītāji apmeklēs saimniecības (objektus), kur tiek risināti meliorācijas pamatjautājumi – platību nosusināšana vai laistīšana. Saimniecību (objektu) apmeklējuma laikā interesenti uzzinās par meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanu efektīvai lauksaimniecības ražošanai, finanšu līdzekļu piesaistes iespējām, meliorācijas sistēmu bojājumiem, to novēršanu un sistēmu ekspluatācijas pasākumiem, kā arī jaunāko ģeosintētisko materiālu pielietojumu.

Tāpat kursos būs iespējams iepazīties ar meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehniku, drenāžas skalotāju pielietošanu un drenāžas rekonstrukcijas darbu veikšanu saimniecībā. Interesenti tiks izglītoti arī par meliorācijas sistēmu izbūvi, ņemot vērā vides aizsardzības prasības.

Mācībām var pieteikties, rakstot uz e-pastu ivars.kalnitis@llkc.lv vai rudite.sanzarevska@llkc.lv jeb sazinoties ar speciālistiem, zvanot uz LLKC mājaslapā norādītajiem tālruņiem saistībā ar pieteikšanos šim pasākumam.