Rīgā labiekārtota jauna pludmales zona, izbūvētas autostāvvietas un jaunas pastaigu takas

0

Mangaļsalā, dabas parka “Piejūra” teritorijā, labiekārtota pludmales zona, kā arī jaunas, labiekārtotas pastaigu takas un autostāvvietas.

Darbi veikti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenotā projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra”” un “LIFE CoHaBit” gaitā, kuru mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem.

Jaunais teritorijas labiekārtojums ir vērsts uz dabas vērtību saglabāšanu, papildus sniedzot dažādas atpūtas iespējas piekrastē – gan aktīvas, gan izzinošas.

Šogad dabas parkā „Piejūra” ir izbūvēta labiekārtota veselības taka Mangaļsalā, kura ir aprīkota ar vingrošanas elementiem. Veselības takas galā apmeklētājus sagaida labiekārtots un aprīkots atpūtas laukums pludmalē, kurā apmeklētājiem ir iespējams nodieties vingrošanai, izmantojot uzstādītos vingrošanas elementus.

Kopā izbūvētas piecas atpūtas takas un pagarinātas divas jau esošās takas, takās  izvietoti soliņi, atkritumu urnas un velosipēdu novietnes, kas iedzīvotājiem nodrošinās komfortablas atpūtas iespējas dabas parkā „Piejūra”. Kopējas labiekārtoto pastaigu taku garums Mangaļsalā un Vecāķos sasniedz gandrīz divus kilometrus. Mangaļsalas ielā 5a un Mangaļsalas ielā 2 ir izbūvētas labiekārtotas autostāvvietas. Izbūvētās takas novērsīs zemsedzes un kāpu izmīdīšanu, organizējot gājēju plūsmas pa takām, bet stāvvietas – mazinās nesankcionētu auto novietošanu.

Daugavgrīvā izbūvēta kāpas atbalsta siena, uzstādīt informatīvi stendi, robežzīmes, barjeras, soliņi un izveidota velosipēdu novietne.

Dabas parks “Piejūra” ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Šobrīd dabas parks “Piejūra” aizņem vairāk nekā 4103 ha lielu platību, no kuriem 1265,7 ha atrodas Rīgas administratīvajās robežās. Parks ir unikāls ar savu biotopu daudzveidību, tajā atrodas 10 Eiropā aizsargājamie biotopi, retas un aizsargājamas augu, putnu un dzīvnieku sugas.