Rīgas Dzemdību namā atklātas mūsdienīgas dzemdību un grūtnieču aprūpes telpas

0
24.01.2019 Rîgas Dzemdîbu namâ atklâj jaunas dzemdîbu un grûtnieèu apkopes telpas

Foto: Ģirts Ozoliņš F64