Saeima galīgajā lasījumā lems par 2.līmeņa pensijas uzkrājuma mantošanu

0

Saeima ceturtdien, 11.oktobrī, galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz iespēju iedzīvotājiem mantot otrajā pensiju līmenī uzkrāto kapitālu. 

Trešajā lasījumā deputāti vērtēs jaunā Trauksmes celšanas likuma projektu, kura mērķis ir nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.

Lai pilnveidotu tiesisko regulējumu aviācijas jomā, trešajā lasījumā Saeima rīt skatīs grozījumus likumā “Par aviāciju”. To mērķis ir nostiprināt vienādas procedūras attiecībā gan uz Latvijas, gan ārvalstu militārajiem gaisa kuģiem.

Izskatīšanai trešajā lasījumā sagatavoti arī grozījumi likumā “Par policiju”, kas nosaka pašvaldībām tiesības izveidot kopīgu policiju. Tāpat ar likumprojektu paredzēts precizēt pašvaldības un ostas policijas pienākumus un kārtību, kādā amatā apstiprināms pašvaldības policijas priekšnieks un viņa vietnieks.

Otrajā lasījumā deputāti vērtēs likumprojektu, kas paredz aizliegt valsts vai pašvaldības institūcijai vai kapitālsabiedrībai kā darba devējam pieprasīt tādu valodu zināšanas, kas nav Eiropas Savienības valodas.

Vēl otrajā lasījumā rīt plānots skatīt grozījumus Darba likumā. Tie paredz iespēju nozarēs, kurās ar ģenerālvienošanos būtiski palielināta minimālā darba alga, noteikt mazāku piemaksu par virsstundu darbu. 

Tāpat otrajā lasījumā plānots lemt par likumu grozījumiem, kas paredz efektivizēt īpašuma tiesību nostiprināšanas procesu. 

Konceptuāli Saeima rīt skatīs likumprojektu, ar kuru plānots ratificēt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu.

Pirmajā lasījumā deputāti lems par likumprojektu, ar kuru plānots ratificēt Latvijas un Igaunijas valdību līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu. 

Tāpat pirmajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus likumā “Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju”, kas paredz paplašināt likumā noteikto reabilitējamo personu loku. 

Pirmajam lasījumam Saeimā sagatavoti arī grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) likumā, kas paredz papildināt likumu ar preambulu par LELB darbības nepārtrauktību Latvijā.

Darba kārtībā iekļauts arī lēmuma projekts par Fiskālās disciplīnas padomes locekļu apstiprināšanu. 

Izskatīšanai komisijās rītdien plānots nodot vairākus jaunus likumprojektus, tostarp grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredz efektivizēt tiesību aizsardzību gadījumos, kad nelikumīgi iegūts, izmantots vai izpausts komercnoslēpums. 

Saeimai rīt būs jālemj, vai izskatīšanai komisijās nodot likumu grozījumus, ar kuriem plānots stiprināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta pārraudzības modeli un neatkarību. 

Saeimas 11.oktobra sēdes darba kārtībā ir iekļauti 55 jautājumi.

Ceturtdien pulksten 17.00 plānota amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.