Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus Konkurences likumā

0

Saeimas deputāti ceturtdien, 18.oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Konkurences likumā. Tie paredz, ka tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai ir izšķiroša ietekme, savā darbībā jānodrošina godīga konkurence.

Likuma izmaiņas attieksies uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Plānotie grozījumi paredz, ka tām aizliegts diskriminēt tirgus dalībniekus, radot atšķirīgus konkurences apstākļus. Savukārt Konkurences padomei plānots deleģēt uzdevumu uzraudzīt, kā attiecīgās iestādes un kapitālsabiedrības ievēro pienākumu nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci.

Esošais Konkurences likuma regulējums attiecas tikai uz gadījumiem, kad publiskas personas kapitālsabiedrība noslēdz aizliegtu vienošanos vai ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli, taču publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības var negatīvi ietekmēt konkurenci arī citos veidos, norādīts likumprojektā. Iecerētās izmaiņas ļaus Konkurences padomei novērst gadījumus, kad pašvaldības kapitālsabiedrība, piemēram, ierobežo sava konkurenta iespējas darīt patērētājiem zināmu informāciju par tā sniegto pakalpojumu un tādējādi to nepamatoti diskriminē, un nodrošina savam pakalpojumam izdevīgākus apstākļus. Tāpat plānotās izmaiņas ļaus Konkurences padomei caur Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju vērsties pret diskriminējošu pašvaldības nodevu noteikšanu.

Gadījumā, ja attiecīgās iestādes vai kapitālsabiedrības darbība kavēs konkurenci, Konkurences padomei būs jāveic pārrunas. Ja to rezultātā neizdosies nodrošināt normu ievērošanu, padome būs tiesīga uzlikt pienākumu novērst konkurences kavējumu. Lēmumu varēs pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl divos lasījumos jāskata Saeimai.