Saeima konceptuāli atbalsta Latvijas un Igaunijas līguma par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu ratificēšanu

0

Saeima ceturtdien, 11.oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, ar kuru plānots ratificēt Latvijas un Igaunijas valdību līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu. Līgums paredz noteikt datu apjomu, ar kuru apmainās abu pušu iedzīvotāju reģistri, lai nodrošinātu, ka tajos iekļautie dati ir aktuāli, kvalitatīvi un pilnīgi.

Tiesiskais regulējums Latvijā noteic pienākumu personai sniegt ziņas Pilsonības un migrācijas pārvaldei par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem un personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā. Gadījumos, kad persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas, tai ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas reģistrā iekļautajās ziņās. Taču personas ne vienmēr ziņo par šīm izmaiņām, tādēļ nereti reģistra ziņas var būt neaktuālas.

Gadījumos, kad persona nav sniegusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei noteiktās ziņas, pārvalde ziņas reģistrā var aktualizēt, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem dokumentiem. Jau šobrīd Latvijas un Igaunijas atbildīgās iestādes apmainās ar reģistrētajiem datiem, taču šī apmaiņa notiek uz atsevišķu pieprasījumu vai iestāžu iniciatīvas pamata. Līdz ar līguma noslēgšanu sagaidāma savlaicīga datu apmaiņa, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu valstspiederīgo uzskati, teikts likumprojekta anotācijā.

Līguma projekts paredz datu apjomu, ar kuru apmainās Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju reģistri. Tāpat tajā atrunāta informācijas apmaiņas un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtība. Līguma projekts paredz, ka datu apmaiņa notiks elektroniski.