SALS UN SAUSUMS VEICINA MITRO CIRSMU IZSTRĀDI

0

2018. gada pirmajā pusgadā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ir veikusi meža kopšanu 6691 ha platībā, kas atbilst plānotajam, savukārt meža atjaunošanas cirtes ir veiktas 7070 ha platībā, kas arī atbilst plānotajam, taču ir par 392 ha vairāk nekā 2017. gada pirmajā pusgadā. Iespēju strādāt vēl labāk un piedāvāt klientiem papildu koksnes produktu apjomus ir ierobežojusi nepietiekama mežizstrādes un pārvadājumu pakalpojumu pieejamība Latvijā kopumā un tai skaitā LVM.

Neraugoties uz darbaspēka trūkumu, LVM ir izdevies par 14% palielināt meža kopšanu un veikt meža atjaunošanas cirtes mežaudzēs, kas atrodas uz mitrām un kūdras augsnēm un kuru izstrādei nepieciešams liela sala vai sausa laika periods.

LVM Mežsaimniecības direktora vietnieks koksnes ražošanas un piegādes jautājumos Andris Balodis: “Pirmajā pusgadā noslēgto pakalpojumu līgumu ietvaros, izstrādājot meža kopšanas cirtes un meža atjaunošanas cirtes valsts mežos, ir strādājuši 83 uzņēmumi, kokmateriālu sagatavošanā iesaistot 139 koku gāšanas, atzarošanas un sagarumošanas mašīnas, bet kokmateriālu pievešanā – 210 pievedējtraktorus, attiecīgi nodarbinot 1046 meža mašīnu operatorus. Savukārt kokmateriālu transportēšanu ir nodrošinājuši 38 uzņēmumi, darbu izpildē iesaistot 117 kokvedējus ar 306 kokvedēju vadītājiem. Enerģētiskās šķeldas ražošanu un piegādes ir nodrošinājuši 8 uzņēmumi ar 13 šķeldotājiem un 42 šķeldvedējiem un attiecīgi 55 mašīnu operatoriem.”

LVM kopš dibināšanas 1999. gadā, īstenojot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājusi vienu miljardu eiro. LVM saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. Ik gadu LVM apsaimniekotajos mežos koksnes daudzums pieaug par 12 miljoniem kubikmetru.