Tārgalē notiks vecāku konference

0

10. novembrī Tārgales pamatskolā notiks Ventspils novada  pašvaldības Izglītības pārvaldes organizētā tradicionālā vecāku konference. Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem un pedagogiem jau vairākus gadus tiek piedāvātas tikšanās ar sabiedrībā populārām un atzītām personībām, risinātas sarunas galvenokārt par audzināšanas tēmām, meklētas atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Šogad uzaicinātā lektore psihoterapeite Aina Poiša apskatīs tēmu “Vecāku klātbūtne”. Sarunas mērķis ir stiprināt vecākus viņu lomā un rosināt idejas, kā veidot attiecības ar bērniem un justies kā labiem vecākiem, padomāt par pašu bērnībā iegūtās pieredzes ietekmi uz to, kā vecāki tagad audzina savus bērnus. Lekcijā pārrunās, kā pozitīvi disciplinēt bērnus un sekmēt viņu patstāvību.

Pēc lekcijas un radošām pārrunām koncertu sniegs Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska.