Turpmāk dzīvesvietas reģistrācijas pakalpojumus varēs saņemt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā

0

No šā gada 3.decembra saņemt izziņu par personas dzīvesvietu, apliecināt vēlētāja parakstu, kā arī deklarēt dzīvesvietu varēs Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC).

Iepriekš darbojošās Austrumu, Pārdaugavas un Ziemeļu iedzīvotāju reģistrācijas nodaļas tiks reorganizētas, apvienojot tās vienā un pievienojot Apmeklētāju pieņemšanas centram. Tas tiek darīts, lai iedzīvotājiem nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu pieejamību un vienkāršotu klientu apkalpošanu.

Pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana” varēs saņemt četrās Rīgas domes APC apkalpošanas vietās – Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, Dzirciema ielā 28 un  Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļās.

Pakalpojumu “Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra” varēs saņemt četrās APC teritoriālajās apkalpošanas vietās un APC Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, Dzirciema ielā 28, bet pakalpojumu “Vēlētāja paraksta apliecināšana” varēs saņemt tikai APC Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, Dzirciema ielā 28.

Tostarp pakalpojumam “Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana”  iesniegumus par savas vai citas personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu varēs iesniegt APC  vai Mājokļu un vides departamentā.

Vēršam uzmanību, ka no 3.decembra tiks slēgta Rīgas Ziemeļu iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas klientu apkalpošanas vieta Rūpniecības ielā 21.