Uzlabota dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba sistēma

0

Saeimas deputāti ceturtdien, 11.oktobrī, trešajā lasījumā atbalstīja jauna Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma projektu, kas uzlabo dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba sistēmu.

Likumā precizēta valsts pārvaldes iestāžu, kā arī biedrību un organizāciju, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku un mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu, kompetence un noteikti jauni uzdevumi Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU).

Regulējumā precizēti Lauksaimniecības datu centra uzdevumi – dažādu ar dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu saistītu reģistru un informācijas datubāzu uzturēšana un kārtošana, lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšana un atzīšana, kā arī audzēšanas programmu apstiprināšana. Tāpat paplašinātas centra veicamās darbības, ja fizisko personu, biedrības, kā arī krustojuma cūku vai šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem par dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu.

Līdz šim regulējumā noteiktā Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence papildināta ar normu, kas paredz dienestam tiesības kontrolēt personas, kas iesaistītas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritē. 

Tāpat likumā iekļauts jauns pants par LLU kompetenci. Tā ir tiesīga vietējai šķirnei piešķirt apdraudētas šķirnes statusu. Metodiku statusa piešķiršanai izstrādās pati LLU, ievērojot dzīvnieku audzēšanas zinātniskos principus. Tāpat LLU noteikts pienākums uzturēt lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu banku.

Savukārt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas turpmāk pašas savās audzēšanas programmās noteiks kritērijus, lai identificētu tās saimniecības, kurās tiek audzēta attiecīgā suga, šķirne, līnija vai krustojums.

Regulējuma mērķis ir nodrošināt dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba attīstību valstī, veicināt lopkopības ilgtspējīgu attīstību, sekmēt kvalitatīvu ganāmpulku izaudzēšanu un ekonomisku lopkopības produkcijas ražošanu, kā arī saglabāt un uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāti un konkurētspēju, sekmējot augstražīgu ganāmpulku veidošanu. Tāpat regulējuma mērķis ir saglabāt un aizsargāt dzīvnieku šķirņu daudzveidību, tostarp vietējās šķirnes kā nacionālo vērtību, kā arī veicināt augstvērtīgu mājas (istabas) dzīvnieku iegūšanu.

Grozījumi veikti, lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu un Eiropas Savienības tiesību normu savstarpēju saskaņotību.