Uzņēmumiem un organizācijām būs iespēja saņemt atzinības zīmi par draudzīgu attieksmi pret patvēruma meklētājiem

0

Rīga, 19.maijs, LETA. Biedrība “Baltijas jaunatnes ceļš” plāno izstrādāt atzinības zīmi, kura uzņēmumiem un organizācijām tiks piešķirta par draudzīgu attieksmi pret patvēruma meklētājiem, aģentūru LETA informēja biedrības valdes priekšsēdētājs Aigars Livdāns.

Galvenā biedrības iecere ir izstrādāt draudzības zīmes marķējumu un atbilstības kritērijus, pēc kuriem tiks noteikti tie vietējie uzņēmumi, organizācijas un iestādes, kas ir atvērti bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Kā norāda Livdāns, atzinības zīmes marķējums tiks piešķirts, pamatojoties uz ideju par dalīšanos, kopīgumu un atvērtību visiem. “Tā atbalsta ideju par tautu draudzību, tas ir pozitīvs virziens, lai mazinātu neiecietību pret bēgļiem un patvēruma meklētājiem, tajā skaitā jauniešiem. Tā veicinās kultūras apmaiņu un iekļaušanos, savstarpēju saprašanos un draudzīgu apkārtējo vidi,” pauda biedrības pārstāvis.

Marķējuma kritēriji tika izstrādāti, pamatojoties uz “CSR Europe” tīkla paraugprakses piemēriem, kas saistīti ar darbu ar patvēruma meklētājiem, kā arī balstoties uz tiešsaistes aptaujas rezultātiem starp vietējā mēroga uzņēmējiem. “CSR Europe” ir Eiropas korporatīvās sociālās atbildības biznesa tīkls. Viņi uzsvēruši sešus svarīgus starpkultūru sapratnes draudzīguma kritērijus – nodarbinātības iespējas, tiešā nodarbinātība, sociālā integrācija, sociālās uzņēmējdarbības inovācijas, izpratnes veidošana un atbilde uz pamatvajadzībām. Savukārt vietējo uzņēmumu aptaujas rezultāti samazināja atbilstību četrām kategorijām, kas ir lokāli nozīmīgas – nodarbinātība, pakalpojums vai produkts, izpratnes veidošana un integrācija, kā arī reaģēšana uz pamatvajadzībām.

Ja vismaz divi kritēriji vienā no piedāvātajām kategorijām ir izpildīti un labi izveidoti, tad organizācija būs tiesīga saņemt marķējumu.

Konkursa ideja ir aicināt līdzcilvēkus izvirzīt uzņēmumus un organizācijas, kas ir atvērtas bēgļiem un patvēruma meklētājiem, saskaņā ar izstrādātajiem draudzīguma kritērijiem. Pēc nominācijas saņemšanas, norādītie uzņēmumi un organizācijas tiks pārbaudītas.

Pēc pretendentu atlases tiks izveidots vietējo pret patvēruma meklētājiem draudzīgo uzņēmumu un organizāciju saraksts, un viņi oficiāli saņems marķējuma uzlīmes.