Valsts kase pabeidz aizņemšanās plānu 2018.gadam, emitējot eiroobligācijas 350 miljonu eiro apmērā

0

Trešdien Valsts kase otro reizi šā gada laikā, izmantojot labvēlīgo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos, emitēja eiroobligācijas par kopējo summu 350 miljoni eiro, tādējādi sekmīgi pabeidzot viena miljarda eiro apmērā plānotos aizņemšanās pasākumus starptautiskajos finanšu tirgos, nodrošinot resursus gan šā gada finansēšanas vajadzībām, gan nākamā gada pirmajā pusē plānotajai valsts parāda atmaksai.

Valsts kasē aģentūru LETA informēja, ka vairākus gadus konsekventi un savlaicīgi aizņemoties finanšu tirgos, Valsts kase ir pārfinansējusi iepriekš uzņemtās valsts parāda saistības ar vēsturiski zemākajām procentu likmēm, nodrošinot ievērojamu valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu valsts parāda apkalpošanai ilgtermiņā, tai skaitā 2019.gadā samazinot procentu izdevumus par 16 miljoniem eiro, salīdzinot ar iepriekš plānoto.

Trešdien veiktajā darījumā tika emitēts papildu laidiens šā gada maijā emitētajām desmit gadu obligācijām ar dzēšanas termiņu 2028.gadā, piesaistot finansējumu 150 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 0,997% un iepriekš fiksētu kupona likmi 1,125%, un papildu laidiens pērnā gada februārī emitētajām 30 gadu obligācijām ar dzēšanas termiņu 2047.gadā, piesaistot finansējumu 200 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 1,861% un iepriekš fiksētu kupona likmi 2,25%.

Emisijās piedalījās aptuveni 70 investoru, pārsvarā no Eiropas valstīm. Vadošās emisijas bankas bija “Citi”, “JP Morgan” un “Natixis”.

Savukārt šā gada maijā sadarbībā ar tām pašām vadošajām emisijas bankām Valsts kase starptautiskajos finanšu tirgos emitēja vienlaicīgi to pašu divu termiņu eiroobligācijas par kopējo summu 650 miljoni eiro – jaunas desmit gadu eiroobligācijas 350 miljonu eiro apjomā un papildu laidienu 30 gadu obligācijām 300 miljonu eiro apjomā.