Valsts kontrole publicēs revīziju par pedagogu darba samaksas sistēmu

0

Valsts kontrole šodien publicēs revīziju par pedagogu darba samaksas sistēmu, aģentūru LETA informēja Valsts kontrolē.

Secinājumi par revīziju “Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?” tiks publiskoti plkst.8 Valsts kontroles mājaslapā.

Revīzija tika veikta, lai izvērtētu, vai valsts piešķirtā mērķdotācija pedagogu darba samaksai pašvaldībās tiek izlietota likumīgi, kā arī lai sekmētu pašvaldību pārziņā esošo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem.

Valsts kontrole secinājusi, ka pedagogu darba samaksas sistēmā nepieciešami būtiski pilnveidojumi un uzlabojumi gan valsts, gan pašvaldību un to pārziņā esošo skolu līmenī, kā arī ir jāuzlabo kontroles par mērķdotāciju līdzekļu izmantošanu pašvaldību un skolu līmenī.