Valsts pārvaldes komisija turpinās skatīt dalītā īpašuma izbeigšanas regulējumu

0

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 4.decembrī, lēma aicināt Saeimu turpināt strādāt ar Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma projektu.

Likumprojekts paredz noteikt kārtību, kādā uzsākams un īstenojams vienota īpašuma izveidošanas process piespiedu dalītā īpašuma gadījumā, ja uz citai personai piederoša zemes īpašuma atrodas daudzdzīvokļu māja ar privatizētu dzīvokļu īpašumiem.

Regulējums paredz izbeigt piespiedu dalīto īpašumu starp daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieku, dodot iespēju dzīvokļu īpašniekiem izpirkt zemes īpašniekam piederošo zemi.

Vēl deputāti šodien lēma aicināt Saeimu turpināt strādāt ar valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas likuma grozījumiem, kas saistīti ar dalītā īpašuma izbeigšanas likumprojektu.

Par citu komisijai kā atbildīgajai komisijai nodoto likumprojektu izskatīšanas turpināšanu 13.Saeimā Valsts pārvaldes komisija lems nākamnedēļ. 

Saeimas kārtības rullis paredz — ja iepriekšējā Saeima savu pilnvaru laikā nav pabeigusi likumprojekta izskatīšanu, bet tas izskatīts vienā vai divos lasījumos, nākamā Saeima savā pirmajā sesijā var lemt, vai likumprojekta izskatīšana ir turpināma. Iepriekšējās Saeimas likumprojektu izskatīšanu var rosināt Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimas komisija vai ne mazāk kā pieci deputāti. Saeima atsevišķi lemj par katru likumprojektu un, ja nolemj turpināt tā izskatīšanu, nosaka atbildīgo komisiju un priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Šādā kārtībā atbildīgajai komisijai nodots likumprojekts tiek uzskatīts par pieņemtu pirmajā lasījumā.