Varēs noraidīt nepamatoti dārgus publisko iepirkumu piedāvājumus

0

Saeimas deputāti ceturtdien, 20.septembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, kas paredz  noraidīt nepamatoti dārgus publisko iepirkumu piedāvājumus.

Atbalstītie grozījumi Publisko iepirkumu likumā noteic, ka atklātā vai slēgtā konkursā pasūtītājs noraida pretendenta piedāvājumu, ja piedāvātā līgumcena pārsniedz iepirkuma procedūras dokumentos norādīto, ja tā noteikta kā piedāvājuma atbilstības prasība. Tāpat, ja līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas.

Tāpat noteikts, ka pasūtītājs, būtiski nemainot sākotnējos iepirkuma līguma izpildes noteikumus, iepirkumu procesā var piemērot sarunu procedūru, ja konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti tādi, kas nav atbilstoši iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai tos iesnieguši prasībām neatbilstoši kandidāti. Gadījumā, ja konkurss izbeigts vai pārtraukts, jo līgumcena pārsniedz noteiktās piedāvājuma atbilstības prasības vai pārsniedz 150 procentus no līgumcenas, arī sarunu procedūras rezultātā noslēgtais līgums nedrīkst pārsniegt iepriekš minētās prasības.

“Iecerētās izmaiņas veicinās iepirkumu procedūras caurskatāmību un mazinās ļaunprātību un korupcijas risku, kā arī novērsīs nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu,” iepriekš norādījis par likumprojekta virzību atbildīgās Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš.

Līdz šim izsludinātā publiskā iepirkumā pretendenti varēja iesniegt piedāvājumus, kuri nereti bija nepamatoti dārgi, un pasūtītājs par uzvarētāju iepirkumā varēja atzīt to pretendentu, kura piedāvājums bijis vairākkārt dārgāks nekā sākotnējā iepirkuma līgumā noteiktā līgumcena, skaidrots likumprojekta anotācijā.14