VID plānota pakāpeniska pāreja no izdienas pensijām uz 3.pensiju līmeņa iemaksām

0

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm plānots ieviest alternatīvu kompensējošo mehānismu – iemaksas 3.pensiju līmenī, kas turpmākajā laikā varētu efektīvi aizstāt izdienas pensijas, pirmdien šādu ieceri atbalstīja Ministru kabineta komiteja un nolēma to virzīt tālāk izskatīšanai valdībā.

“Neraugoties uz to, ka VID amatpersonu darbs ir saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu un sociālo bīstamību, kā arī ar valsts iekšējās drošības nodrošināšanu, pašlaik VID amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nav iekļautas izdienas pensiju saņēmēju lokā. Līdz ar to ir apgrūtināta profesionālu amatpersonu piesaistīšana no citām iestādēm, kā arī tas mazina pieredzējušu VID amatpersonu motivāciju palikt dienestā. Kompensāciju ieviešana VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm būtu loģisks risinājums un arī pozitīva valsts pārvaldes attieksme pret amatpersonu, kura ilgstoši pildījusi amata pienākumus, pastāvot personas dzīvības vai veselības apdraudējuma riskam,” norādīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Finanšu ministrijas konceptuālais ziņojums ar šādiem priekšlikumiem ir sagatavots, pamatojoties uz nepieciešamību VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm piešķirt izdienas pensijas, kā arī noteikt izdienas pensijām alternatīvu kompensējošu mehānismu – 3.pensiju līmeņa iemaksu veikšanu pensiju fonda izveidotajos individuālajos VID amatpersonu kontos -, kas pārskatāmā nākotnē varētu pilnībā aizstāt izdienas pensijas, nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem strādājošiem un izdienas pensijas saņēmējiem, kā arī noteiktu pakāpenisku pārejas periodu no izdienas pensijām uz 3.pensiju līmeņa iemaksām.

Finanšu ministrijas sagatavotajā ziņojumā teikts, ka šobrīd VID amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, neskatoties uz to, ka VID amatpersonu darbs ir saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu un sociālo bīstamību, ilglaicīgi netiek iekļautas izdienas pensiju saņēmēju lokā, lai gan to pienākumu izpilde ir saistīta ar valsts iekšējās drošības nodrošināšanu, proti, amatpersonas pilda valstij svarīgu dienestu, kura gaita būtiski atšķiras no to personu apstākļiem, kuras strādā uz darba līguma pamata, kā arī šīs VID amatpersonas dienesta laikā ir pakļautas valsts noteiktiem būtiskiem ierobežojumiem un to pienākumi ir iesaistīties dienesta izpildē iepriekš neparedzētos, nereti bīstamos apstākļos.

VID ir paredzējis ieviest alternatīvus kompensējošus mehānismus – iemaksas 3.pensiju līmenī, kas turpmākajā laikā varētu efektīvi aizstāt izdienas pensijas un nākotnē tikt attiecinātas arī uz citiem izdienas pensijas saņēmējiem, tādējādi izpildot Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādīto. Vienlaikus VID ieviestais pakāpeniskās pārejas mehānisms varētu būt stimuls arī citām valsts pārvaldes iestādēm veikt izmaiņas to pastāvošajā pensiju sistēmā un pakāpeniski pāriet no izdienas pensijām uz 3.pensiju līmeņa iemaksām, kas būs veicinošs faktors nepieciešamo pasākumu īstenošanā pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai.

VID ieskatā, nodrošinot pakāpenisku pāreju no izdienas pensijām uz 3.pensiju līmeņa iemaksām, tiktu sasniegts Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādītais mērķis kompensēt profesionālo iemaņu zudumu un novērsts sociālās bīstamības risku ar citiem sociālās drošības pasākumiem.

Finanšu ministrija uzskata, ka, stimulējot amatpersonu iekļaušanos 3.pensiju līmenī, amatpersona savai pensijai var uzkrāt pietiekamu līdzekļu daudzumu un varētu gūt papildu ienākumus procentu veidā. Kompensācija par dienestā pavadīto laiku iemaksu veidā 3.pensiju līmenī motivētu amatpersonas ilglaicīgāk turpināt civildienesta attiecības iestādē, jo palielinātos amatpersonu pensijas apjoms iestāžu veikto iemaksu veidā.

Viens no risinājumiem paredz noteikt tiesības visām VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm vecumā līdz 49 gadiem tiesības uz 3.pensiju līmeņa iemaksām, ja VID amatpersonas nodarbinātas VID ilgāk par pieciem gadiem, vecumā no 50 līdz 54 gadiem – izvēles iespējas starp izdienas pensiju un iemaksām 3.pensiju līmenī, bet vecumā no 55 gadiem – tiesības uz izdienas pensiju, ja VID amatpersonas izdienas stāžs VID ir ilgāks par 20 gadiem.

Šajā risinājuma variantā nepieciešamais finansējums iemaksām 3.pensiju līmenī VID darbiniekiem vecumā līdz 49 gadiem laika posmā no 2018.gada līdz 2021.gadam ir 1 718 670 eiro, finansējums iemaksām VID darbiniekiem vecumā no 50 līdz 54 gadiem ir 683 770 eiro, bet paredzamais finansējums izdienas pensijām VID darbiniekiem vecumā no 55 gadiem ir 5 292 324 eiro.

Savukārt otrs risinājums paredz noteikt tiesības visām VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm vecumā līdz 39 gadiem tiesības uz 3.pensiju līmeņa iemaksām, ja VID amatpersonas nodarbinātas VID ilgāk par pieciem gadiem, bet vecumā no 40 gadiem – izvēles iespējas starp izdienas pensiju un iemaksām 3.pensiju līmenī, ja VID amatpersonas izdienas stāžs VID ir ilgāks par 20 gadiem.

Šajā risinājuma variantā nepieciešamais finansējums iemaksām 3.pensiju līmenī VID darbiniekiem vecumā līdz 39 gadiem laika posmā no 2018.gada līdz 2021.gadam ir 503 215 eiro, finansējums iemaksām VID darbiniekiem vecumā no 40 līdz 54 gadiem ir 1 899 224 eiro, bet paredzamais finansējums izdienas pensijām VID darbiniekiem vecumā no 55 gadiem ir 5 292 324 eiro.

Finanšu ministrijas ieskatā pirmā risinājuma īstenošana motivē VID amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm turpināt valsts civildienesta attiecības, kā arī paredz papildu kompensējošu mehānismu par dienestu paaugstināta riska apstākļos jau piecus gadus pēc valsts civildienesta attiecību uzsākšanas amatā ar dienesta pakāpi. Tomēr jāņem vērā, ka tas nenodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem izdienas pensiju saņēmējiem, kā arī finansiālie izdevumi par iemaksu veikšanu 3.pensiju līmenī būs lielāki salīdzinājumā ar naudas summu, kura tiks izmaksāta VID amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja minētā amatpersona izvēlēsies 3.pensiju līmeņa iemaksas vai arī būs vecuma grupā no 40 līdz 50 gadiem.

Savukārt otrā risinājuma īstenošana motivē VID amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm turpināt valsts civildienesta attiecības, turklāt nodrošina vienlīdzīgāku attieksmi pret visiem izdienu pensiju saņēmējiem, proti, VID amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi vecumā no 40 gadiem varēs izvēlēties tā interesēm atbilstošāko risinājumu – izdienas pensiju vai arī 3. pensiju līmeņa iemaksas. Turklāt minētais risinājums nodrošinās papildu kompensējošu mehānismu (3.pensiju līmeņa iemaksas) par dienestu paaugstināta riska apstākļos VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, sākot ar piekto nodarbinātības gadu VID. Minētais risinājums veicinās izdienas pensiju saņēmēju pakāpenisku pāreju uz izdienas pensijām.