Vita Anda Tērauda: jānovērš riski Eiropas Savienības fondu apguvē, tostarp Skanstes tramvaja projekta attīstībā

0

“Būtiska savlaicīga un precīza risku pārvaldība Eiropas Savienības fondu apguvē. Diemžēl pastāv bažas, ka atsevišķi tā dēvētie lielie projekti var nesaņemt plānoto finansējumu. Viens no šādiem piemēriem, par ko ir satraukums, ir Skanstes tramvaja līnijas projekts, un tas saistīts ar skandāliem ap uzņēmuma “Rīgas satiksme” iepirkumiem,” piektdien, 11.janvārī, pēc sēdes sacīja Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda.

Kā akcentēja V.A.Tērauda, komisija aktīvi turpinās sekot notikumu attīstībai un tam, kā praktiski tiek īstenota risku pārvaldība. Šobrīd Skanstes tramvaja līnijas projekts ir “iepauzēts” un tiek gaidīts auditoru izvērtējums, kas ļaus spriest par tālākajām nepieciešamajām darbībām.

Finanšu ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka projektā ir apturēti maksājumi līdz pilnīgai pārliecībai par risku neesamību. Pārstāvji izcēla arī riskus, kas saistīti ar projekta vadības komandu, jo tajā iesaistītās personas tiek turētas aizdomās korupcijas skandālā par citiem “Rīgas satiksmes” iepirkumiem.

Skanstes tramvaja līnijas projekta kopējās izmaksas paredzētas 97,4 miljonu eiro apmērā. Iespējamais Kohēzijas fonda finansējums noteikts 70 miljonu eiro apmērā, bet Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” finansējums – 27,4 miljoni eiro.

Piektdien sēdē Eiropas lietu komisija iepazinās ar investīciju progresu un vidusposma izvērtējumu 2013.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī lielo projektu ieviešanas aktualitātēm. Deputāti atzinīgi vērtēja pagājušajā gadā fiksēto dinamisko progresu. Pēc ministrijas datiem, līdz 2018.gada beigām valsts budžeta ieņēmumos par valsts budžeta priekšfinansētiem projektu izdevumiem no Eiropas Komisijas bija saņemti jau 667,5 miljoni eiro.