Ināra Mūrniece: demokrātija – Jāņa Čakstes izvēlētais ceļš Latvijas valsts attīstībai

0

Demokrātija bija metode, kādā Jānis Čakste vēlējās attīstīt Latviju. Tā bija viņa izvēle, ceļš un redzējums. Demokrātija ir arī pamats Latvijas valsts attīstībai šodien. To uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piektdien, 13.septembrī, parlamentā atklājot zinātnisko konferenci, kas veltīta Jāņa Čakstes – Tautas padomes priekšsēdētāja, Satversmes sapulces prezidenta un pirmā Latvijas Valsts prezidenta – 160.jubilejai.

Jau drīz pēc Latvijas valsts dibināšanas J.Čakste sāka domāt, ka demokrātija ir jāpilnveido līdzi dzīves plūsmai, sacīja Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot, ka par demokrātiju un tās pilnveidošanu atbilstoši ikdienas realitātei domājam arī šodien. I.Mūrniece akcentēja, ka, attīstot demokrātiju, mums jāpatur prātā viena no J.Čakstes lielajām idejām, ka dažādu grupu intereses nevar būt pārākas par Latvijas valsts ideju.

Politiķim ir jābūt arī morālo vērtību nesējam līdzīgi, kā to darīja J.Čakste, kuram piemita spēja vienot latviešus kopīgai idejai, uzņēmība, neatlaidība un cilvēciskā pieticība, aicināt, bet arī mazliet piekāpties un likt domāt. Tas atšķir politiķi no valstsvīra, pauda I.Mūrniece.

Saeimas priekšsēdētāja sacīja, ka valstsvīrus mēs vislabāk ieraugām ar laika distanci, kad brāzmas politikā ir norimušas un mēs redzam to, kas ir palicis. “J.Čakste ir viens no lielajiem valstsvīriem pie Latvijas valsts un demokrātisko vērtību šūpuļa,” uzsvēra I.Mūrniece.

Uzrunājot klātesošos, J.Čakstes dzimtas pārstāve, valstsvīra mazmazmeita Kristīne Čakste sacīja, ka tieši dzimtas ir tās, kas veido cilvēku un nosaka, kādas izvēles viņš savā dzīvē izdarīs. Viņa akcentēja vērtības, par kurām pastāvēja J.Čakste – atvērtību, ticību atbildībai, neatlaidīgam darbam, godīgumam un pateicībai –, uzsverot, ka šīs vērtības ir tikpat aktuālas arī mūsdienās un, lai arī tas nav viegli, mums ir jābūt gataviem par tām cīnīties.

K.Čakste konferences dalībniekus iepazīstināja ar Dārzkopības institūta izveidotu jaunu selekcionētu ābeļu šķirni, kura nodēvēta ievērojamā valstsvīra dzimtas māju vārdā – ‘Čakstes Auči’ – pateicībā par J.Čakstes devumu Latvijai. Viņa sacīja, ka J.Čakste “Aučos” kopā ar ģimeni bija iekopis plašu ābeļdārzu, kādā pavasarī iestādot vairāk nekā tūkstoš ābelīšu. Jaunās ābelītes iestādīs arī “Aučos”, tādējādi turpinot augļkoku stādījumu atjaunošanu dzimtas īpašumā Zemgalē.