Lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju nekad nav paticis tas sporta veids, ar kuru viņi nodarbojušies bērnībā

0

Kā rāda zīmola 4F šī gada septembrī veiktie pētījumi, 44% Latvijas iedzīvotāju bērnībā nav apmeklējuši sporta nodarbības, bet 46% procenti ir apmeklējuši, bet patstāvīgajā pieaugušo dzīvē neturpina nodarboties ar to sporta veidu, kurā viņus virzījuši vecāki. Galvenais iemesls, kāpēc Latvijas iedzīvotāji neturpina nodarboties ar to sporta veidu, kuru izvēlējušies vecāki, – vēlme izmēģināt kaut ko jaunu, jo viņi nekad nav no sirds aizrāvušies ar bērnībā izvēlēto sporta veidu – tā atbildējuši 39% aptaujāto.

„Mūsu pētījums parādījis interesantus rezultātus – vērojamas pārmaiņas sporta izpratnē. Katrs ceturtais (25.9%) norādījis, ka patstāvīgajā dzīvē izvēlas nodarboties ar citu sporta veidu, jo tajā sporta veidā, ar kuru nodarbojušies bērnībā, jau sasnieguši visu, ko vēlējušies, un ir nepieciešami jauni izaicinājumi. Turpretim 16% aptaujāto gluži pretēji – izvēlējušies citu sporta aktivitāti, jo tajā sporta veidā, ar kuru nodarbojušies bērnībā, nav spējuši sasniegt vēlamos rezultātus. Gandrīz piektā daļa aptaujāto (19%) nekad nav vēlējušies trenētie, tāpēc, kļūstot patstāvīgi, ir pārtraukuši treniņus,” komentē Agneška Dzidziča, 4F mārketinga vadītāja ārzemēs.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, kuriem ir bērni, plāno vai jau ir iekārtojuši bērnu kādā sporta virzienā – tā atbildējuši 96% aptaujāto vecāku jeb 244 respondenti. Tomēr 4% vecāku neplāno bērnu virzīt sportā. Lielākā daļa no tiem (60%) to neplāno, jo viņiem nav finansiālu iespēju, 30% – nespēj izvadāt bērnu uz treniņiem, jo tie notiek viņiem nepiemērotā laikā, bet 10% aptaujāto uzskata, ka tas viņiem nav nepieciešams.

Atbildot uz jautājumu, pēc kāda principa vecāki izvēlēsies savam bērnam sporta veidu, lielākā daļa (81.6%) atbildēja, ka centīsies izvēlēties to, kas interesē bērnu. 4% izvēlēsies to sporta veidu, ar ko pašlaik nodarbojas paši, 3% izpētīs grāmatas un zinātniskos rakstus, lai izdarītu pareizo izvēli, un tikpat respondentu vienkārši konsultēsies ar draugiem un radiniekiem. 2.5% aptaujāto konsultēsies ar ārstu, bet 1.5% vecāku novēros, kādā sporta veidā bērnus virza citi vecāki, vai izvēlēsies to sporta veidu, ar kuru paši nodarbojās bērnībā.

Neraugoties uz to, ka vairāk nekā trešdaļai aptaujāto nepatīk tas sporta veids, ar kuru nodarbojušies bērnībā, 82% respondentu vēlētos, lai viņu bērns, kļūstot pieaudzis, turpinātu nodarboties ar to pašu bērnībā izvēlēto sporta veidu.