Rīgā pakāpeniski sākas apkures sezona

0

Iestājoties vēsam un drēgnam laikam un atsaucoties uz klientu pieprasījumiem, Rīgā pamazām sākas apkures sezona.

Šobrīd apkure ir pieslēgta 626 (8%) ēkām, kas izmanto “Rīgas siltums” piegādāto siltumenerģiju, tai skaitā 115 (24%) izglītības iestādēm, 45 (31%) ārstniecības iestādēm 183 (7%) dzīvojamajām ēkām, kā arī 283 (16%) iestādēm jeb nedzīvojamajam fondam.

Pirmos iesniegumus par apkures pieslēgšanu AS “Rīgas siltums” sāka saņemt jau kopš septembra vidus. Paredzams, ka, saglabājoties šādiem laikapstākļiem, aktīvā apkures sezona varētu sākties oktobra pirmajā – otrajā nedēļā. “Rīgas siltums” par apkures sezonas sākumu/beigām pieņem to datumu, kurā ir pieslēgti/atslēgti vairāk nekā 50% ēku.

“Rīgas siltums” ir gatava apkures sezonai – siltumavoti ir sagatavoti. Siltumtrasēs vēl daži posmi tiek remontēti, darbu laikā karstais ūdens un apkure iedzīvotājiem tiek nodrošināta ar pagaidu siltumtīkliem. Uzņēmums ir gatavs nodrošināt apkuri saviem klientiem jebkurā brīdī – ar nosacījumu, ka nav parādu par piegādāto siltumenerģiju, kā arī siltummezgls ir sagatavots apkures sezonai.

Ir klienti, kuri apkuri neatslēdz arī vasaras mēnešos, lai arī drēgnajās un lietainajās vasaras dienās – ja tādas ir – mājoklī pastāvīgi būtu komfortabli. Šobrīd visās Rīgas ēkās, kas pieslēgtas centralizētās siltumapgādes sistēmai, ir moderni automatizēti siltummezgli, kas nodrošina, ka, āra gaisa temperatūrai pazeminoties, apkure automātiski pieslēdzas, bet, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties, apkure automātiski atslēdzas. Tā ir iespēja dzīvot pastāvīgā komforta režīmā un siltumenerģiju izmantot racionāli. Īpaši aktuāli tas ir pavasaros un rudeņos, kad dienas ir siltas, bet naktis – aukstas vai arī vienu dienu silts, bet nākamajā jau auksts.