Tika atklāta VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) iniciatīva “Dzelzceļa drošības mēnesis”

0
05.09.2019. LDz pasâkuma - "Septembris – dzelzceïa droðîbas mçnesis" atklâðana Rîgas Centrâlâs stacijas laukumâ.

5. septembrī, Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas laukumā tika atklāta VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) iniciatīva “Dzelzceļa drošības mēnesis”, kas norisināsies visa septembra garumā. Statistikas dati liecina, ka uz dzelzceļa sliedēm šogad gājuši bojā jau 15 cilvēki, bet 4 cilvēki ir traumēti. Pieminot bojāgājušos un pasludinot iniciatīvu par atklātu, Stacijas laukumā tika uzstādīta īpaša instalācija, kas kalpo kā brīdinājums un atgādinājums visai sabiedrībai būt uzmanīgiem dzelzceļa sliežu tuvumā.