Vita Anda Tērauda: jāveicina pārējo ES valstu izpratne par Latvijas vajadzībām daudzgadu budžeta kontekstā

0

Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta kontekstā ir būtiski, lai valstis kā Nīderlande, kas veic lielākās iemaksas ES budžetā, izprastu to valstu vajadzības, kurām ir nepieciešams finansējums valsts ekonomiskajai attīstībai, trešdien, 11.septembrī, pauda Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda, pēc vizītes Nīderlandes pilsētā Hāgā, kur notika starpparlamentārakonference par Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanu.

Lai Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis pārskatāmā nākotnē tuvotos ES vidējam līmenimun mūsu ražotāji un uzņēmēji spētu konkurēt globālā mērogā, ir būtiski, lai ES daudzgadu budžetā tiktu paredzēts arī pilnvērtīgs finansējums kohēzijas politikai un lauksaimniecībai, sacīja Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja.

Kā pauda V.A.Tērauda, Hāgā divpusējosarunu laikā ar Nīderlandes parlamenta un valdībaspārstāvjiem, abas puses īpaši uzsvēratiesiskuma, caurspīdīguma un izmaksu efektivitātes principus. Gan Latvijai, gan Nīderlandei ir vienots redzējums, ka šiem principiem jācaurvij visi ES politikas virzieni. Tiesiskums jāpiemēro visām dalībvalstīm vienādi,ne vien kohēzijas fondu saņēmējvalstīm.

Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Nīderlandes pilsētā Hāgā apmeklēja starpparlamentārokonferenci par Ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanas aspektiem un ieplānoto Eiropas Stabilitātes mehānisma reformu, kurā piedalījās pēc Nīderlandes parlamenta uzaicinājuma. Kopā ar V.A.Tēraudu konferencē piedalījās Eiropas lietu komisijas deputāte un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sekretāre Dana Reizniece-Ozola.